Зареждане на акумулаторната батерия

Указание: Акумулаторната батерия се доставя частично заредена. За да достигнете пълния капацитет на акумулаторната батерия, преди първото й използване я заредете докрай в зарядното устройство.

Литево-йонната акумулаторна батерия може да бъде зареждана по всяко време, без това да съкращава дълготрайността й. Прекъсване на зареждането също не й вреди.

Литиево-йонната акумулаторна батерия е защитена срещу дълбоко разреждане чрез електронната система "Electronic Cell Protection (ECP)". При разреждане на акумулаторната батерия електроинструментът се изключва от пред‌пазен прекъсвач: Pаботният инструмент спира да се движи.

Изваждане на акумулаторната батерия (вж. фиг. A)

За изваждане на акумулаторната батерия (6) натиснете освобождаващия бутон (5) и изтеглете батерията надолу от електроинструмента. При това не прилагайте сила.