Výměna nástroje

Vytáhněte zajišťovací objímku (2) dopředu, nasaďte nástroj až na doraz do upínání nástroje (1) a zajišťovací objímku (2) opět uvolněte, aby se nástroj zaaretoval.
Šroubovací bity (13) můžete nasadit pomocí univerzálního držáku bitů s kulovou západkou (12).

Vytáhněte zajišťovací objímku (2) dopředu a vyjměte nástroj.

  • Při nasazování nástroje dbejte na to, aby spolehlivě seděl na upínání nástroje. Pokud není nástroj bezpečně spojený s upínáním nástroje, může se během šroubování uvolnit.

Nasaďte nástroj (14) na čtyřhran upínání nástroje (1).

Na základě systému sedí nástroj (14) na upínání nástroje (1) s mírnou vůli; nemá to žádný vliv na funkci a bezpečnost.