Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.

(1)

Verktøyfeste

(2)

Låsehylse

(3)

Girvelger

(4)

Feste for bærestropp

(5)

Batteriutløserknapp

(6)

Batteri

(7)

Dreieretningsvelger

(8)

Av/på-bryter

(9)

Lampen «PowerLight»

(10)

Håndtak (isolert grepsflate)

(11)

DobbelbitA)

(12)

UniversalbitsholderA)

(13)

SkrubitA)

(14)

Innsatsverktøy (f.eks. skrutrekkerpipe)A)

A)

Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.