Nabíjanie akumulátorov

Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitom stave. Aby ste zaručili plný výkon aku‌mulátora, pred prvým použitím ho úplne nabite v nabíjačke.

Lítiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobíjať bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie nabíjania takýto akumulá‌tor nepoškodzuje.

Lítiovo-iónový akumulátor je vďaka „Electronic Cell Protec­tion (ECP)“ chránený proti hlbokému vybitiu. Keď je akumulátor vybitý, elektrické náradie sa pomocou ochranného obvodu vypne: Pracovný nástroj sa už nepohybuje.

Vybratie akumulátora (pozri obrázok A)

Na vybratie akumulátora (6) stlačte odisťovacie tlačidlo (5) a akumulátor vytiahnite smerom nadol z elektrického náradia. Nepoužívajte pritom neprimeranú silu.