Podatki o hrupu/tresljajih

Podatki o emisijah hrupa, pridobljeni v skladu s standardom EN 62841-2-2.

A-vrednotena raven hrupa za električno orodje običajno znaša: raven zvočnega tlaka 92 dB(A); raven zvočne moči 103 dB(A). Negotovost K = 3 dB.

Uporabite zaščito za sluh!

Skupne vrednosti tresljajev ah (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K so določene v skladu s standardom EN 62841-2-2:

Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti: ah = 9,5 m/s2, K = 1,5 m/s2

Vrednosti nivoja tresljajev in hrupa, podane v teh navodilih, so bile izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom in se lahko uporabljajo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za začasno oceno oddajanja tresljajev in hrupa.

Naveden nivo tresljajev in hrupa je določen na osnovi glavnih načinov uporabe električnega orodja. Pri uporabi orodja v drugačne namene, z drugačnimi nastavki ali pri nezadostnem vzdrževanju lahko nivo hrupa in tresljajev odstopa. To lahko obremenjenost s hrupom in tresljaji v celotnem obdobju uporabe občutno poveča.

Za natančnejšo oceno obremenjenosti s hrupom in tresljaji morate upoštevati tudi čas, ko je orodje izklopljeno, in čas, ko orodje deluje, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko občutno zmanjša obremenjenost s hrupom in tresljaji, ki je razporejena na celotno obdobje uporabe.

Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred vplivi tresljajev, npr. vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, segrevanje rok, organizacija delovnih postopkov.