Punjenje akumulatora

Napomena: Akumulator se isporučuje delimično napunjen. Da bi osigurali punu snagu akumula‌tora, napunite ga pre prve upotrebe u punjaču.

Litijum-jonski akumulator može da se puni u svako doba, a da mu se ne skraćuje vek trajanja. Prekidanje postupka punjenja ne šteti akumulatoru.

Litijum-jonski akumulator je zaštićena od prevelikog pražnjenja zahvaljujući funkciji „Electronic Cell Protection (ECP)“. Ako se akumulator isprazni, električni alat se isključuje zahvaljujući zaštitnom prekidaču. Umetnuti alat se više ne pokreće.

Vađenje akumulatora (pogledaj sliku A)

Za vađenje akumulatora (6) pritisnite taster za deblokiranje (5) i izvucite akumulator iz električnog alata povlačenjem nadole. Ne upotrebljavajte pritom silu.