การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

ตั้งสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) ไว้ที่กึ่งกลางเพื่อป้องกันการเปิดสวิทช์โดยไม่ตั้งใจ ใส่แบตเตอรี่แพ็คที่ชาร์จไฟแล้ว (6) เข้าในด้ามจับจนได้ยินเสียงล็อคเข้าที่และวางราบเสมอกันกับด้ามจับ

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าได้ด้วยสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) อย่างไรก็ตาม หากสวิทช์เปิด-ปิด (8) ถูกกดอยู่ จะกลับทิศทางการหมุนไม่ได้

การหมุนทางขวา: สำหรับขันสกรูและขันน๊อตให้แน่น ให้กดสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) ไปทางซ้ายจนสุด

การหมุนทางซ้าย: สำหรับคลายหรือหมุนสกรูและน๊อตออก ให้กดสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) ไปทางขวาจนสุด

  • สับสวิทช์ตั้งเกียร์ (3) เมื่อเครื่องหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่านั้น

ปุ่มตั้งเกียร์ (3) สามารถตั้งความเร็วรอบล่วงหน้าได้สองช่วง

เกียร์ I:

ความเร็วรอบต่ำ สำหรับ‌การขันสกรู หรือ‌การเจาะรู‌เส้นผ่า‌ศูนย์กลาง‌ขนาดใหญ่

เกียร์ II:

ความ‌เร็วรอบ‌สูงกว่า สำหรับ‌การ‌เจาะรู‌เส้นผ่า‌ศูนย์กลาง‌ขนาดเล็ก

หากสับปุ่มตั้งเกียร์ (3) เข้าล็อคได้ไม่เต็มที่ ให้หมุนเพลาขับด้วยดอกสว่านเล็กน้อย

สตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิทช์เปิด-ปิด (8) และกดค้างไว้

หลอดไฟ (9) ติดขึ้นเมื่อกดสวิทช์เปิด-ปิด (8) เล็กน้อยหรือเต็มที่ และช่วยส่องสว่างพื้นที่ทำงานเมื่อมีสภาพแสงที่ไม่เหมาะสม

ปิดเครื่องมือไฟฟ้าโดยปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (8)

ท่านสามารถปรับความเร็วรอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่เปิดสวิทช์อยู่ได้อย่างต่อเนื่องตามแรงกดมากน้อยบนสวิทช์เปิด-ปิด (8)

การกดสวิทช์เปิด-ปิด (8) เบาจะได้ความเร็วรอบต่ำ การกดสวิทช์แรงยิ่งขึ้นจะได้ความเร็วรอบสูงขึ้น

เมื่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าตรงตามวัตถุประสงค์ เครื่องจะไม่ทำงานเกินกำลัง หากเครื่องมือไฟฟ้าทำงานเกินกำลังหรือแบตเตอรี่แพ็คมีอุณหภูมิสูงกว่าที่อนุญาต ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์จะปิดสวิทช์เครื่องจนกว่าอุณหภูมิจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมอีกครั้ง