คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า

คำเตือน

อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะทั้งหมดที่จัดส่งมาพร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า การ‌ไม่‌‌‌ปฏิบัติ‌‌ตาม‌‌คําแนะนํา‌‌ทั้งหมด‌‌ที่‌‌ระบุ‌‌ไว้‌‌ด้านล่าง‌นี้‌‌อาจ‌‌ทำให้‌‌‌ถูก‌‌‌ไฟฟ้า‌‌‌ดูด เกิด‌‌‌‌ไฟไหม้ และ/‌‌หรือ‌‌‌ได้รับ‌‌‌‌บาดเจ็บ‌‌‌อย่าง‌‌‌ร้ายแรง

เก็บ‌รักษา‌คำเตือน‌และ‌คำสั่ง‌ทั้งหมด‌สำหรับ‌เปิด‌อ่าน‌ใน‌ภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

 • รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มืดหรือรกรุงรังนำมาซึ่งอุบัติเหตุ
 • อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ เช่น ในที่ที่มีของเหลวไวไฟ ก๊าซ หรือฝุ่น เมื่อ‌ใช้‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌จะ‌เกิด‌ประกาย‌ไฟ‌ซึ่ง‌อาจ‌จุด‌ฝุ่น‌หรือ‌ไอ‌ให้‌ลุก‌เป็น‌ไฟ‌ได้
 • ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้ยืนดูให้ออกห่าง การ‌หันเห‌ความ‌สนใจ‌อาจ‌ทำให้‌ท่าน‌ขาด‌การ‌ควบคุม‌เครื่อง‌ได้

 • ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะพอดีกับเต้าเสียบ อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่าในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด อย่าใช้ปลั๊กพ่วงต่อใดๆ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดิน ปลั๊ก‌ที่‌ไม่‌ดัดแปลง‌และ‌เต้าเสียบ‌ที่‌เข้ากัน‌ช่วย‌ลด‌ความเสี่ยง‌จาก‌การ‌ถูก‌ไฟฟ้า‌ดูด
 • หลีกเลี่ยงอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดินหรือลงกราวด์ไว้ เช่น ท่อ เครื่องทำความร้อน เตา และตู้เย็น จะ‌เสี่ยง‌อันตราย‌จาก‌การ‌ถูก‌ไฟฟ้า‌ดูด‌มากขึ้น‌หาก‌กระแส‌ไฟฟ้า‌วิ่ง‌ผ่าน‌ร่างกาย‌ของท่าน‌ลง‌ดิน
 • อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกฝนหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น หาก‌น้ำ‌เข้า‌ใน‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า จะ‌เพิ่ม‌ความเสี่ยง‌จาก‌การถูก‌ไฟฟ้า‌ดูด
 • อย่าใช้สายไฟฟ้าในทางที่ผิด อย่าใช้สายไฟฟ้าเพื่อยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า กันสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ขอบแหลมคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สาย‌ไฟฟ้า‌ที่‌ชำรุด‌หรือ‌พันกัน‌ยุ่ง‌เพิ่ม‌ความเสี่ยง‌จาก‌การถูก‌ไฟฟ้า‌ดูด‌
 • เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง การใช้‌สายไฟ‌ต่อ‌ที่‌เหมาะสม‌สำหรับ‌งาน‌กลางแจ้ง‌ช่วย‌ลด‌อันตราย‌จาก‌การถูก‌ไฟฟ้า‌ดูด
 • หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่เปียกชื้นได้ ให้ใช้สวิทช์‌ตัด‌วงจร‌เมื่อ‌เกิด‌การ‌รั่วไหล‌ของ‌ไฟฟ้า‌จาก‌สายดิน (RCD) การ‌ใช้‌สวิทช์‌ตัด‌วงจร‌เมื่อ‌เกิด‌การ‌รั่วไหล‌ของ‌ไฟฟ้า‌จาก‌สายดิน‌ช่วย‌ลด‌ความ‌เสี่ยง‌ต่อ‌การ‌ถูก‌ไฟฟ้า‌ดูด

 • ท่านต้องอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม ระมัดระวังในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ และมีสติขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่ท่านกำลังเหนื่อย หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของฤทธิ์ของยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยา เมื่อ‌ใช้‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ทำงาน ใน‌ชั่ว‌นาที‌ที่‌ท่าน‌ขาด‌ความ‌เอา‌ใจใส่‌อาจ‌ทำให้‌บุคคล‌บาดเจ็บ‌อย่าง‌รุนแรง‌ได้
 • ใช้อุปกรณ์ปกป้องร่างกาย สวมแว่นตาป้องกันเสมอ อุปกรณ์ปกป้อง เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกแข็ง หรือประกบหูกันเสียงดังที่ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน จะลดการบาดเจ็บทางร่างกาย
 • ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิทช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือแบตเตอรี่แพ็ค ยกหรือถือเครื่องมือ การถือ‌เครื่อง‌โดย‌ใช้‌นิ้ว‌หิ้ว‌ที่‌สวิทช์ หรือ‌เสียบพลังไฟฟ้า‌ขณะ‌สวิทช์‌เปิด‌อยู่ อาจนำ‌ไป‌สู่‌อุบัติเหตุ‌ที่‌ร้ายแรง‌ได้
 • นำเครื่องมือปรับแต่งหรือประแจปากตายออกก่อนเปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือ‌หรือ‌ประแจ‌ปากตาย‌ที่‌วาง‌อยู่‌กับ‌ส่วน‌ของ‌เครื่อง‌ที่‌กำลัง‌หมุน‌จะ‌ทำให้‌บุคคล‌บาดเจ็บ‌ได้
 • อย่าเอื้อมไกลเกินไป ตั้งท่ายืนที่มั่นคงและวางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ใน‌ลักษณะ‌นี้‌ท่าน‌สามารถ‌ควบคุม‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ใน‌สถานการณ์‌ที่‌ไม่‌คาดคิด‌ได้‌ดีกว่า
 • แต่งกายอย่างเหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าหลวมหรือสวมเครื่องประดับ เอาผมและเสื้อผ้าออกห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้า‌หลวม เครื่อง‌ประดับ และ‌ผมยาว‌อาจ‌เข้าไป‌ติด‌ในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
 • หากเครื่องมือไฟฟ้ามีข้อเชื่อมต่อกับเครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องเก็บผง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์‌ดูดฝุ่น‌ช่วย‌ลด‌อันตราย‌ที่‌เกิด‌จาก‌ฝุ่น‌ได้
 • เมื่อใช้งานเครื่องบ่อยครั้งจะเกิดความคุ้นเคย อย่าให้ความคุ้นเคยทำให้ท่านเกิดความชะล่าใจและละเลยกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง การทำงาน‌อย่าง‌ไม่‌ระมัด‌ระวัง‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌การบาดเจ็บ‌อย่าง‌ร้ายแรง‌ภายใน‌เสี้ยว‌วินาที

 • อย่างฝืนกำลังเครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงตามลักษณะงานของท่าน เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ที่‌ถูกต้อง‌จะ‌ทำงาน‌ได้‌ดีกว่า‌และ‌ปลอดภัย‌กว่า‌ใน‌ระดับ‌สมรรถภาพ‌ที่‌ออกแบบ‌ไว้
 • อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าสวิทช์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ที่‌ไม่‌สามารถ‌ควบคุม‌การ‌เปิดปิด‌ด้วย‌สวิทช์‌ได้ เป็น‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ที่‌ไม่‌ปลอดภัย‌และ‌ต้อง‌ส่ง‌ซ่อมแซม
 • ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องเข้าที่ ต้องถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือถอดแบตเตอรี่แพ็คออกจากเครื่องมือไฟฟ้าหากถอดออกได้ มาตรการ‌ป้องกัน‌เพื่อ‌ความ‌ปลอดภัย‌นี้‌ช่วย‌ลด‌ความเสี่ยง‌จาก‌การติด‌เครื่อง‌โดย‌ไม่‌ได้‌ตั้งใจ
 • เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่ที่เด็กหยิบไม่ถึง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำเหล่านี้ใช้เครื่อง เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌เป็น‌ของ‌อันตราย‌หาก‌ตก‌อยู่‌ใน‌มือ‌ของ‌ผู้ใช้‌ที่‌ไม่‌ได้‌รับ‌การฝึกฝน
 • บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ว่าวางไม่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจหาการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นใดที่อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุ‌หลายอย่าง‌เกิดขึ้น‌เนื่องจาก‌ดูแล‌รักษา‌เครื่อง‌ไม่ดี‌พอ
 • รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด หาก‌บำรุง‌รักษา‌เครื่องมือ‌ที่‌มี‌ขอบตัด‌แหลมคม‌อย่าง‌ถูกต้อง จะ‌สามารถ‌ตัด‌ได้‌ลื่น‌ไม่‌ติดขัด‌และ‌ควบคุม‌ได้‌ง่าย‌กว่า
 • ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ตรงตามคำแนะนำเหล่านี้ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำ การใช้‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ทำงาน‌ที่‌ต่าง‌ไป‌จาก‌วัตถุ‌ประสงค์‌การใช้‌งาน‌ของ‌เครื่อง ‌อาจ‌นำ‌ไป‌สู่‌สถานการณ์‌ที่‌เป็น‌อันตราย‌ได้
 • ดูแลด้ามจับและพื้นผิวจับให้แห้ง สะอาด และปราศจากคราบน้ำมันและจาระบี ด้ามจับ‌และ‌พื้นผิวจับ‌ที่‌‌ลื่น‌ทำให้‌หยิบจับ‌ได้‌ไม่‌ปลอดภัย และ‌ไม่‌สามารถ‌ควบคุม‌‌‌เครื่องมือ‌ใน‌‌สถานการณ์‌‌ที่‌ไม่‌คาดคิด

 • ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จที่บริษัทผู้ผลิตระบุไว้เท่านั้น เครื่อง‌‌ชาร์จ‌‌ที่‌‌เหมาะ‌‌สำหรับ‌‌ชาร์จ‌‌แบตเตอรี่‌‌แพ็ค‌ประเภท‌‌หนึ่ง หาก‌‌นำไป‌‌ชาร์จ‌‌แบตเตอรี่‌‌แพ็ค‌ประเภท‌‌อื่น อาจ‌‌เกิด‌‌ไฟไหม้‌‌ได้
 • ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเฉพาะกับแบตเตอรี่แพ็คที่กำหนดไว้เท่านั้น การใช้‌‌แบตเตอรี่‌‌‌แพ็ค‌ประเภท‌‌อื่น‌‌เสี่ยง‌‌ต่อ‌‌การเกิด‌‌ไฟไหม้‌‌หรือ‌‌บาดเจ็บ
 • เมื่อไม่ใช้งานแบตเตอรี่แพ็ค ให้เก็บไว้ห่างวัตถุที่เป็นโลหะอื่นๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุที่เป็นโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้ การ‌ลัด‌วงจร‌ของ‌ขั้ว‌แบตเตอรี่‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌การไหม้‌หรือ‌ไฟลุก‌ได้
 • หากใช้แบตเตอรี่อย่างอาจมีของเหลวไหลออกมาจากแบตเตอรี่ได้ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัสโดยบังเอิญ ให้ใช้น้ำล้าง หากของเหลวเข้าตา ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์ด้วย ของ‌เหลว‌ที่‌ไหล‌ออก‌มา‌จาก‌แบตเตอรี่‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌อาการ‌คัน‌หรือ‌แสบ‌ผิวหนัง‌ได้
 • อย่าใช้แบตเตอรี่แพ็คหรือเครื่องมือที่ชำรุดหรือดัดแปลง‌ แบตเตอรี่‌ที่‌ชำรุด‌หรือ‌ดัดแปลง‌อาจ‌แสดง‌อาการ‌ที่‌ไม่‌สามารถ‌‌คาดเดา‌ได้ ส่ง‌ผล‌ให้‌เกิด‌‌ไฟไหม้ ระเบิด หรือ‌ความเสี่ยง‌ต่อ‌การได้รับ‌บาดเจ็บ
 • อย่าให้แบตเตอรี่แพ็คหรือเครื่องมือสัมผัสไฟหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป หากสัมผัสไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130 °C อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการชาร์จทั้งหมด และต้องไม่ชาร์จแบตเตอรี่แพ็คหรือเครื่องมือนอก‌ช่วง‌‌อุณหภูมิ‌ที่‌กำหนดในคำแนะนำ การชาร์จ‌แบตเตอรี่‌‌อย่าง‌ไม่‌ถูก‌วิธี‌หรือ‌นอก‌ช่วง‌‌อุณหภูมิ‌ที่‌กำหนด อาจ‌‌ทำให้‌‌แบตเตอรี่‌เสียหายและ‌เพิ่ม‌ความเสี่ยง‌ต่อ‌การเกิด‌ไฟไหม้

 • ส่ง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ของท่าน‌เข้ารับ‌บริการ‌จาก‌ช่างซ่อม‌ที่มี‌คุณสมบัติ‌เหมาะสม โดย‌ใช้‌อะไหล่‌ที่‌‌เหมือนกัน‌เท่านั้น ใน‌ลักษณะ‌นี้‌‌ท่าน‌จะ‌‌แน่ใจ‌ได้‌ว่า‌‌เครื่องมือ‌‌ไฟฟ้า‌‌อยู่‌ใน‌‌สภาพ‌‌ที่‌‌ปลอดภัย
 • อย่า‌บำรุง‌รักษา‌แบตเตอรี่แพ็ค‌ที่‌ชำรุด‌อย่าง‌เด็ดขาด ต้อง‌ส่ง‌‌‌ให้‌‌บริษัท‌‌‌ผู้ผลิต‌‌‌หรือ‌‌‌ศูนย์‌‌บริการ‌‌‌ที่‌‌ได้รับ‌‌‌อนุญาต‌‌‌‌ทำการ‌‌บำรุง‌‌‌รักษา‌‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌‌เท่านั้น