კედლის მონტაჟი

გამოყენებადი დასამუხტი მოწყობილობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას მდგარ მდგომარეობაში (სამაგიდე ექსპლუატაცია) ან კედელზე დაკიდებით.
კედელზე დასამაგრებლად: გაბურღეთ 2 ხვრელი 72 mm მანძილზე. დასამაგრებლად გამოიყენეთ ხრახნები მრგვალი თავით დიამეტრით 5 მმ-დან 6,5 მმ-დე.