შეცდომის ციმციმა წითელი ინდიკატორი

წითელი ინდიკატორის ციმციმი (2) აჩვენებს მორიგ გაუმართაობას დამუხტვის პროცესში იხ. აკუმულატორი არ იმუხტება.