ინდიკატორები არ ანთია

ინდიკატორები არ ანთია, აკუმულატორი არ იმუხტება.

მიზეზი: როზეტის, კვების კაბელის ან დასამუხტი მოწყობილობის გაუმართაობა

აღმოფხვრის მეთოდი: შეამოწმეთ ქსელის ძაბვა. საჭიროების შემთხვევაში შეამოწმეთ დასამუხტი მოწყობილობა ავტორიზებულ მომსახურების ცენტრში.

 

მიზეზი: დასამუხტი მოწყობილობის ქსელის კაბელი არასრულად არის ჩასმული როზეტში

აღმოფხვრის მეთოდი: სრულად ჩასვით ქსელის კაბელი როზეტში.