გამოსახული კომპონენტები

(1)

დასამუხტი ბუდე

(2)

ტემპერატურის/შეცდომის კონტროლის წითელი ინდიკატორი

(3)

მუხტის მწვანე ინდიკატორი

(4)

საკიდები კედელზე დასამაგრებლად