ტექნიკური მონაცემები

დასამუხტი მოწყობილობა

GAL 18V-40

დაცვის კლასი

/ II

დამუხტვის დენიA)

4,0 ა

აკუმულატორის დამუხტვის ძაბვა (ავტომატური ძაბვის ავტომატური კონტროლი)

10,8–18 ვ

მასაB)

0,55 კგ

A)

დამოკიდებულია აკუმულატორის ტემპერატურაზე და ტიპზე

B)

წონა კაბელების და ქსელის ჩანგლის გარეშე

მნიშვნელობები შეიძლება ვარირებდეს ნაწარმზე და გამოყენების ვარიანტზე და გარემო პირობებზე დამოკიდებულად. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.