დამუხტვის დრო

შემდეგ ცხრილში მითითებულია საორიენტაციო დრო წუთებში, რომელიც საჭიროა აკუმულატორის დამუხტვის საჭირო დონის მისაღწევად, აკუმულატორის და დამუხტვის რეჟიმზე დამოკიდებულად.დამუხტვის ხანგრძლივობა შეიძლება განსხვავდებოდეს. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.

აკუმულატორი

GBA 18V 2.0 Ah

35

GBA 18V 4.0 Ah

65

GBA 18V 5.0 Ah

70

ProCORE18V 4.0 Ah

65

ProCORE18V 5.5 Ah

84

ProCORE18V 8.0 Ah

124

ProCORE18V 12.0 Ah

172

შეესაბამება დამუხტვის სრულ დონეს