Akumulatora uzlādes pakāpes gaismas indikators

Par ātro uzlādi signalizē mirgojošs zaļais akumulatora uzlādes indikators (3).

Akumulatoru var jebkurā brīdī izņemt un sākt lietot.

Kad akumulatora ietilpība sasniedz aptuveni 80 %, zaļā uzlādes indikatora mirgošana palēninās. Tādējādi ir noslēdzies akumulatora ātrais uzlādes process. Ja akumulators tiek atstāts uzlādes ierīcē, uzlādes process tiek pabeigts ar mazāku ātrumu.