Pastāvīgi degošs sarkans indikators parāda temperatūras kontroli

Pastāvīgi degošs sarkans indikators (2) signalizē, ka akumulatora temperatūra neiekļaujas pieļaujamajā uzlādes temperatūras diapazonā (0–45 °C). Uzlādes process sākas, tiklīdz temperatūra atgriežas pieļaujamo uzlādes temperatūras vērtību diapazonā.