Indikatori nedeg

Indikatori neizgaismojas, akumulators netiek lādēts.

Cēlonis: bojāta kontaktligzda, elektrokabelis vai uzlādes ierīce

Novēršana: pārbaudiet tīkla spriegumu. Lieciet uzlādes ierīci pārbaudīt autorizētā klientu apkalpošanas centrā.

 

Cēlonis: uzlādes ierīces kon‌taktdakša nav (pareizi) iesprausta elektrotīkla kon‌taktligzdā

Novēršana: iespraudiet kontaktdakšu (pilnībā) elektrotīkla kontaktligzdā.