Akumulators netiek ladēts

Akumulators netiek ladēts un temperatūras kontroles/kļūmes indikators (2) mirgo sarkanā krāsā.

Cēlonis: uzlādes ierīcē ir konstatēta iekšējā kļūme

Novēršana: pārliecinieties, vai visi akumulatori ir pilnībā iesprausti. Izvelciet un no jauna iespraudiet tīkla kontaktdakšu. Ja kļūme parādās no jauna, nododiet uzlādes ierīci pārbaudei autorizētā Bosch -elektroinstrumentu remonta darbnīcā.

 

Cēlonis: akumulators nav pareizi ievietots

Novēršana:pareizi ievietojiet akumulatoru uzlādes ierīcē.

 

Cēlonis: akumulators un uzlādes kontakti ir netīri

Novēršana: notīriet akumulatoru un uzlādes kontaktus, piemēram, atkārtoti ievietojot un izņemot akumulatoru.

 

Cēlonis: akumulators ir bojāts

Novēršana: nomainiet akumulatoru.

Akumulators netiek ladēts, un uzlādes stāvokļa indikators (2) ilgstoši mirgo.

 

Cēlonis: akumulatora temperatūra ir ārpus pieļaujamo uzlādes temperatūras vērtību diapazona robežām

Novēršana: pagaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgriežas pieļaujamajā uzlādes temperatūras vērtību diapazonā (0–45 °C).