Mirgojošs sarkans kļūmes indikators

Mirgojošs sarkans indikators (2) signalizē par citiem traucējumiem uzlādes procesā skatīt Akumulators netiek ladēts.